Auklis/-e, audzinātājs/-a

Auklis/-e, audzinātājs/-a

Vispārīgās prasības
• sieviete, vēlams no 25 līdz 60 gadiem;

• augstākā pedagoģiskā izglītība (vēlama);

• pieredze darbā ar bērniem ģimenē vai bērnudārzā / skolā;

• zināšana par bērna medicīniskās kopšanas pamatiem, pirmās palīdzības sniegšanas paņēmieniem ārkārtas situācijās;

• zināšanas par mūsdienu bērnu pārtiku;

• pašmāju un ārzemju agrīnās attīstības metodiku pārzināšana un prasme izmantot tās praksē;

• skolas sagatavošanas metodiku pārzināšana (lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas apmācība);

• prasme zīmēt, veidot, dziedāt, bērnu dziesmiņu zināšana;

• pareiza runa;

• mīlestība pret bērniem, līdzsvarots raksturs.


Papildus:
• svešvalodu prasme;

• muzikālā izglītība.


Amata pienākumi

• dienas režīma organizēšana;

• ēdiena sagatavošana bērnam, barošana;

• bērnu trauku mazgāšana;

• higiēnisko procedūru veikšana;

• pastaigas svaigā gaisā;

• peldināšana;

• bērna veļas mazgāšana un gludināšana;

• bērna istabas uzkopšana;

• rotaļlietu uzturēšana kārtībā;

• pašapkalpošanās iemaņu mācīšana bērnam;

• bērnu grāmatu lasīšana;

• runas attīstīšanas, rakstīšanas, matemātikas nodarbības;

• attīstošās rotaļas ar bērnu;

• zīmēšanas, veidošanas nodarbības, dzejoļu un bērnu dziesmiņu mācīšana.

Papildus:

• bērnu attīstošo metodiku pārzināšana;

• svešvalodu mācība;

• vingrošanas, mūzikas nodarbības;

• dažādu pulciņu, sekciju, muzeju, teātru, izstāžu apmeklēšana kopā ar bērnu.